FI | EN | SV

Installation av jaktkamera
Installera din jaktkamera enkelt

Börja med att välja din kameramodell

Välj kamerans inställningar för sändning

Max antal/dygn 0-99 (Värde 0 = obegränsad)
Ange klockslag för sändning
Sändmod:
Välj Direkt om du vill att kameran skall sända allt material omgående. Välj Daglig rapport om du vill att kameran skall skicka en rapport en gång per dygn. Välj Av om du vill koppla från sändningen av material.
Sänd via:
Välj mellan MMS-bildsändning eller Mobildata/Epost-sändning. Obs! Sänding via Epost är billigare än via MMS.
Sänd till:
Välj Telefon om du valde att sända via MMS. Välj epost om du valde att sända via mobildata/epost. Välj båda ifall du valde att sända via MMS och du vill ha bilderna både till telefon och epost.

Välj alternativ för kameran

35-120KB
a-z, A-Z och 0-9 tillåtna
Max storlek för bilden (KB):
Välj bildens max storlek mellan 35-120KB.
SMS Fjärrstyrning:
Välj om kamerans fjärrstyrning via SMS-meddelanden är aktiv. Skriv även in ditt mobilnummer här ifall SMS-styrningen är aktiverad.
Namnge kameran:
Välj om bilderna skall namnges. Endast tecknen a-z, A-Z och 0-9 är tillåtna.

Välj mottagare

Välj din operatör

Epost server inställningar

Nästan klart...

Ibruktagningen av jaktkameran är nästan klart. Spara inställningsfilen till ett SD-minneskort på din dator enligt nedanstående instruktioner. För till slut minneskortet in i kameran och ibruktagningen är klar.
Copyright © 2016-2023 Uovision Suomi maahantuonti - www.uovisionsuomi.fi